top of page

Naudingos nuorodos

Our Lady of Mount Carmel - Annunciation parapijos pagrindinė interneto svetainė

Katalikų Bažnyčios Katekizmas

lietuvių kalba

(pilnas leidimas ir santrauka)

Valandų liturgija (brevijorius).

Kiekvienos dienos malda lietuvių kalba

Užsienio lietuvių sielovados

interneto svetainė

Šventasis Raštas lietuvių kalba

(Senasis ir Naujasis Testamentas

Lietuvių katalikų religinė šalpa

Atkurti katalikišką  - krikščionišką Lietuvą

bottom of page