top of page

Bažnyčios adresas:

259 North 5th street, Brooklyn

NY 11211, New York

Parapijos ir pašto adresas:

275 North 8th street, Brooklyn

NY 11211, New York

Parapijos vikaras ir lietuvių kunigas:

Kun. Valdemaras Lisovski

275 North 8th street, Brooklyn

NY 11211, New York

e-mail: info@katalikai.nyc

bottom of page