top of page

Choras

Apreiškimo bažnyčioje gieda parapijos choras, sudarytas iš įvairių kartų puikių parapijiečių. Choras yra atviras naujiems nariams. Jeigu norėtumėte prisijungti, pakalbinkite vieną iš choro narių ar kunigą.

20240103_122500.jpg
Bishop Goes to Mass

Patarnautojai

Apreiškimo bažnyčioje  šv. Mišių metu patarnauja patyrę ir ilgamečiai patarnautojai. Jeigu norėtumėte prisijungti, pakalbinkite vieną iš patarnautojų ar kunigą.

bottom of page