top of page

Registracija pasiruošimui I Komunijai lietuvių k.
2024-2025 mokslo metais Apreiškimo bažnyčioje Niujorke

Registracija į pasiruošimo I Komunijai pamokas, kurios vyks nuo 2024 m. rugsėjo iki 2025 m. gegužės Niujorko Apreiškimo bažnyčioje. Pamokos ir šv. Mišios vyksta lietuvių kalba, todėl registruojami vaikai turi gerai suprasti ir kalbėti lietuviškai (silpnai kalbantiems lietuviškai galima prisijungti prie parapijos grupės, kuri ruošiasi anglų k.).

Registracija vyksta iki 2024 rugsėjo 19 d.

 

Pamokos skirtos 8-11 metų vaikams.

Family Praying

Pasirušimas susideda iš pamokų vaikams ir dalyvavimo šv. Mišiose. Yra numatytos dvi pamokos per mėnesį* (išskyrus atostogų laiką) ir dalyvavimas šv. Mišiose bent du sekmadienius per mėnesį. Kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį vaikai dalyvauja šv. Mišiose lietuvių k. 10:00 am. Apreiškimo bažnyčioje Brooklyn ir dalyvauja pamokoje. Kita pamoka vyks kiekvieną trečią* mėnesio šeštadienį 1:30 pm. parapijos salėje. Antras per mėnesį privalomas dalyvavimas šv. Mišiose lietuvių k. pasirenkamas tėvų nuožiūra ir gali būti antras, trečias ar ketvirtas mėnesio sekmadienis. Tėvai yra kviečiami dalyvauti su vaikais šv. Mišiose kiekvieną sekmadienį.

Dvi pamokos per mėnesį ir dalyvavimas dviejose sekmadienio šv. Mišiose per mėnesį yra būtina pasiruošimo I Komunijai sąlyga.

 

I Komunijos priėmimas numatomas 2025 m. gegužės pabaigoje - birželio pradžioje. 

 

Pasiruošimo metu, bet ne vėliau kaip 2025 vasarį tėvai turės pristatyti vaikų krikšto liudijimus. Pasiruošime gali dalyvauti taip pat dar nepakrikštyti vaikai. Tokiu atveju jie bus paruošti Krikšto sakramentui, kuris turės įvykti 2025 m. gegužė, prieš priimant I Komuniją.

 

Pasiruošimo metu vaikai naudosis pasiruošimo klnygomis, kurių įsigyjimą aptarsime prieš pamokų pradžią. Pasiruošimo metu vaikai turės išmokti atmintinai pagrindines maldas ir tikėjimo tiesas.

 

* Pamokų tvarkaraštis:

2024 m.: 9/21; 10/06; 10/19; 11/03; 11/16; 12/01; 12/14.

2025 m.: 1/05; 1/18; 2/02; 2/08; 3/02; 3/15; 4/06; 4/26; 5/04; 5/17; 5/24.

bottom of page