top of page
Apreiskimo Apie.jpg

Šv. Mišių tvarka:

sekmadieniais: - 10:00 am. lietuvių kalba

11:30 am. ispanų k.

6:00 pm. anglų k.

  • Išpažinčių klausoma sekmadieniais prieš šv. Mišias (9:35 - 9:55 am.)

  • Kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį Rožančiaus malda prieš šv. Mišias (9:30 am.) 

  • Sekmadieniais po šv. Mišių kviečiame į parapijos salę atsigerti kavos ir pabendrauti (liepos 14 ir 21 d. susitikimų nebus)

Vaikų ir jaunimo registracija pasiruošti I Komunijai arba Sutvirtinimo sakramentui lietuvių k. mūsų bažnyčioje 2024-2025 mokslo metais:

   Vaikų registracija pasiruošimui I Komunijai

 

 

   Paauglių registracija pasiruošimui Sutvirtinimo sakramentui

bottom of page