top of page
Apreiskimo Apie.jpg

Šv. Mišių tvarka:

sekmadieniais: - 10:00 am. lietuvių kalba

11:30 am. ispanų k.

6:00 pm. anglų k.

  • Išpažinčių klausoma sekmadieniais prieš šv. Mišias (9:35 - 9:55 am.)

  • Gavėnios sekmadieniais Kryžiaus kelio pamaldos prieš šv. Mišias (9:30 am.) 

  • Sekmadieniais po šv. Mišių kviečiame į parapijos salę atsigerti kavos ir pabendrauti

Kviečiame į Gavėnios rekolekcijas

Kovo 16 ir 17 dienomis Apreiškimo bažnyčioje, kurias ves br. Algirdas Malakauskis OFM

iš Kennebunkport, Maine.

Daugiau informacijos "Naujienos"

bottom of page