top of page

Jaunimo registracija pasiruošimui Sutvirtinimo sakramentui 2024-2025 mokslo m.

Jaunimo pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui lietuvių k. vyks nuo 2024 rugsėjo iki 2025 gegužės. Sutvirtinimo sakramento teikimas numatomas 2025 gegužės pabaigoje - birželio pradžioje (priklauso nuo arkivyskupo iš Lietuvos atvykimo laiko).

 

Pamokos numatytos jaunimui nuo 14 iki 18 metų, kuris gerai kalba ir supranta lietuviškai.

 

Registracija vyksta iki 2024 m. rugsėjo 20 d.

Teenage Group

Pasiruošimas susideda iš dviejų privalomų pamokų per mėnesį (viena gyvai ir viena online). Pamokos gyvai vyks Our Lady of Mount Carmel parapijos patalpose ( 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211) kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį prieš ar po šv. Mišių. Pamokos online vyks vieną iš darbo dienų vakare.

 

Jaunimas ir tėvai kviečiami ir raginami dalyvauti šv. Mišiose kiekvieną sekmadienį, tačiau du sekmadienius per mėnesį visi besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui būtinai dalyvauja šv. Mišiose. Visi dalyvauja kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį 10:00 am. Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje (259 N 5th Street, Brooklyn, New York). Kitas kartas - antras, trečias ar ketvirtas mėnesio sekmadienis pasirinktinai. Reguliarus dalyvavimas pamokose ir šv. Mišiose yra būtina sąlyga pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui.

 

Ruoštis Sutvirtinimo sakramentui gali jau pakrikštyti ir priėmę I Komuniją. Iki 2025 m. vasario reikės pristatyti tai patvirtinančius dokumentus.

Gali ruoštis taip pat jaunimas dar nepriėmęs šių sakramentų. Tokiu atveju 2025 geužės mėn. pirmiausia bus suteiktas Krikšto sakramentas ir/arba I Komunija, vėliau Sutvirtinimo sakramentas.

 

Pasiruošimo metų bus naudojami pasiruošimo vadovėliai. Dėl jų įsigyjimo susitarsime prieš pamokų pradžią.

bottom of page